coop personeelskorting aanvragen

aan, ben je nog geen klantenkaarthouder? Met dit doel verzamelen en verwerken wij je persoonlijke gegevens. Waar onze supermarkten onder vallen. Het gebruik van de Coop Kaart is strikt persoonlijk. Coop kan jouw gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Coop (mede)houder.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Daarnaast hebben we een online panel: het luisterpanel. Maakt gebruik van cookies.

Kaarthouders onder de 18 worden automatisch lid op de dag dat zij 18 jaar worden. Coop informeren over (internationale, landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen. Ja je personeelskorting geldt ook bij bestellingen via. Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag heeft Coop het recht om de voordelen die korting restaurant malkenschoten aan het gebruik van de Coop Kaart verbonden zijn niet te verstrekken en de Kaart. Registreren, je kunt jouw Coop Kaart online registreren door middel van het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Coop. Via dit programma kun je bij meer dan 3000 webshops sparen voor korting op je boodschappen! Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wanneer: je bent opgehouden te voldoen aan de eisen die de statuten aan het lidmaatschap stellen; redelijkerwijs niet langer van de coƶperatie verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; je gedurende een periode van tenminste. Als je nog geen MijnCoop-account hebt kun je ook geen gebruik maken van Coop Online Sparen. De vereniging van leden is feitelijk de eigenaar van het bedrijf Coop Holding.V.

Klantenkaart van Coop Coopcoop personeelskorting aanvragen

Coop kortingscode
Kortingscode bioscoop assen